Aanmelden

U kunt zich aanmelden door telefonisch contact met mij op te nemen. U kunt uw vragen stellen en eventueel een intakegesprek met mij inplannen.
Telefoonnummer 06 46 72 09 48
Ook kunt u een email sturen, waarin u uw vragen stelt of aangeeft dat u graag een intakegesprek wilt inplannen. Ik zal vervolgens contact met u opnemen.
Email jacolien@praktijksion.nl

Privacybeleid en gebruiksvoorwaarden

Praktijk Sion

Burgemeester Posweg 2a
5307 HA  Poederoijen
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 18084430
Contactpersoon voor privacy-zaken is J.H. Lensen

De verdere (contact)gegevens zijn te vinden op de website: http://www.praktijksion.nl.

Website

Als wij het hebben over de website dan worden daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies

Het cookiebeleid wordt beheerd door WordPress. Zie voor verdere informatie het pop-up scherm: Privacy en Cookies.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden niet via de website verwerkt. De persoonsgegevens die wij beheren worden door u verstrekt bij de start van onze dienstverlening tijdens de intake op locatie van de praktijk. Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Doelen van de verzamelde persoonsgegevens

– Indien gewenst voor e-mailcontact en/of telefonisch contact ten behoeve van onze dienstverlening.

– Het afhandelen van betalingen.

– Indien gevraagd, ten behoeve van onze belastingaangifte.

Verstrekking aan derden.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, behalve op aanvraag van de cliënt en bij het nakomen van de wettelijke verplichting.

Termijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens 10 jaar in verband met de fiscale bewaarplicht. Wanneer er sprake is van bijzondere persoonsgegevens met betrekking tot de therapie zijn wij gebonden aan een bewaarplicht van 15 jaar.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving zorgvuldig bewaard en gebruikt voor het leveren van goede en gewenste dienstverlening.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de cliënt) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende:

– Het recht om zijn persoonsgegevens in te zien.

– Het recht om zijn persoonsgegevens te rectificeren.

– Het recht om wissing van persoonsgegevens te vragen.

– Het recht op beperking van de verwerking.

– Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

– Het recht om bezwaar te maken

De gehele inhoud van deze rechten en de beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld aangaande deze rechten.

Klacht

Indien u meent dat uw privacy rechten worden geschonden heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden wordt dit gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens een hoog risico geeft op de rechten en vrijheden van personen stellen wij de betrokkene op de hoogte.

 

 

 

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s